Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích.

Posouzení stability skalního masívu a skalních těles u hradu v Boskovicích.
2020
Sanace sesuvu ve svahu s parkovací plochou vedle objektů domů. Sanace byla provedena zajištěním pomocí svislých zápor, kotev se železobetonovými převázkami, terénním úpravami, stabilizací svrchní vrstvy geosítí a osázením masívu.
2019
Zpracování projektové dokumentace na zajištění zemního sesuvu a svahu za obytným objektem pomocí svislých ocelových zápor a kotvené železobetonové stěny s odvodněním.
2016
Zpracování projektové dokumentace na bezodkladné zajištění sesuvu v součinnosti s Hasičským záchranným sborem. Následné zpracování projektové dokumentace pro trvalé zajištění sesuvu a komunikace.
2016
Jedná se o vytvoření trvalých pažících konstrukcí, které budou zajišťovat zemní těleso s komunikací. Trvalá pažící konstrukce je vytvořena jako záporová stěna se zajištěním nepředpínanými zemními hřeby.
2015
Sesuvy byly lokalizovány nad objekty rodinných domů, u koryta ramene řeky Dyje, kolem Novomlýnských nádrží, na svazích kolem obce a zejména pak pod komunikací nad nádrží.
Z důvodu nebezpečného chování zemních masívů v období s vydatnými srážkami byl vyhlášen stav nebezpečí.
2015
Posouzení stability zemních těles a možnosti vytvoření sesuvných událostí na katastru obce Pavlov v okolí plánovaného archeoskanzenu.
 2014
Sesuvy byly lokalizovány nad objekty rodinných domů, nad vinnými sklepy, nad cyklostezkou a v dalších lokacích katastru obce.
 2014
Zhruba sedm metrů vysoký svah podmáčený vytrvalými dešti se zřítil na rodinný dům v Údolní ulici v Miroslavi na Znojemsku. Projektová dokumentace byla zpracována na základě havarijní události ve velmi krátkém časovém úseku.
2013
Zabezpečení sesuvu bylo rozděleno na tři fáze, dle technologického postupu výroby a bezpečnosti stavby. Sesuvná plocha byla vytvořena válcová s velikostí cca 80m a do hloubky zemního tělesa cca 15m v hlavním zátrhu a cca 35m v reziduálních zátrzích.
2011
Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování pasportizace případných poruch skalních masívů a svahu podél ulice Pražské od čísla orientačního 18 až po 32. Podnětem pro toto zpracování byly pohyby svahu na zahradě objektu Pražská 18 a sesuv zemního tělesa tamtéž.
2010