Zaměření objektů klasickými metodami, ohledání objektů z hlediska jak statického a geotechnického, tak s ohledem na dispoziční i funkční členění a využitelnost.

Spolupráce s odbornými firmami v oboru zkoušení stavebních konstrukcí a v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie. Nedílnou součástí je úzká spolupráce s dodavatelem finálního stavebního díla na bázi autorských dozorů. Od počátku profesní činnosti aktivně rozvíjíme spolupráci s předními dodavatelskými firmami v oboru statiky a sanací staveb (např. SASTA CZ, a.s.).