Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích.

V areálu bývalé brněnské Lachemy bylo prováděno rekonstrukce a modernizace administrativních a halových objektů se zajištěním jejich statického působení.
2014
Rodinný dům o dvou nadzemních podlažích bez podsklepení. Základy vytvořeny jako železobetonové a betonové pasy propojené s nosnou podlahovou deskou na hutněném násypu z štěřkodrtě a štěrkopísku, horní stavba vlastního obytného domu vytvořena z nosné dřevěné konstrukce, garáž zděná.
07/2009
Projektovány byly opravy dvou teras zámku, které jsou přístupné pouze a jen ze skleníku situovaného mezi těmito terasami a dále pak o samotný skleník. Terasy a pochůzí plocha v rámci skleníku budou kompletně renovovány s výměnou jejich skladeb a potřebných posílením konstrukcí kleneb.
05/2009
Rodinný dům řešení jako pasívní stavba o jednom nadzemním podlaží bez podsklepení. Základy monolitické na desce betonované do výkopu se zhutněným podsypem z pěnového skla, stěny a překlady ze systému KM Beta (vápenopískové cihly pro použití do stěn), konstrukce krovu dřevěná ze sbíjených vazníků s vegetační střechou se suchomilnými rostlinami.
01/2009
Celková přestavba podkroví a spodního patra objektu, vytvoření dvou bytových jednotek ve stávajícím objektu.
04/2008
Stávající objekt pohostinství byl rekonstruován a zvýšen o obytné podkroví pro ubytovací kapacity, dále pak byly přizpůsobeny novému využití okolní prostory a regenerována zahrádka s jejím zastřešením.
10/2007
Celková přestavba rodinného exteriéru a interiéru domu (vystavěného roku 1928) o dvou nadzemních podlažích, sklepech a zobytnění podkroví.
02/2002