Oprávnění k projektování

  • Živnostenský list
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Osvědčení o autorizaci – statika a dynamika staveb
  • Osvědčení o autorizaci – geotechnika

 

04
03
02
01
Osvědčení o autorizaci – geotechnika pdf
Osvědčení o outorizaci – statika a dynamika staveb pdf
Výpis z Obchodního rejstříku pdf
Živnostenský list pdf