Oprávnění k projektování

  • Výpis ze Živnostenského rejstříku
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Osvědčení o autorizaci – statika a dynamika staveb
  • Osvědčení o autorizaci – geotechnika

 

04
03
Vypis_OR
Osvědčení o autorizaci – geotechnika pdf
Osvědčení o autorizaci – statika a dynamika staveb pdf
Výpis z Obchodního rejstříku
pdf
Výpis ze Živnostenského
rejstříku pdf