bglogo
bgabga

Zakládání staveb a speciální zakládání staveb

Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích za období cca 12 let. V současné době máme realizovaných již cca 1200 stavebních děl v České republice i v zahraničí.

Objednatel Název zakázky Specifikace rozsahu zakázky
(co řeší – např. novostavba, stavební úpravy, opravy, rekonstrukce atp)
Termín dokončení zakázky
(rok)
SASTA CZ, a.s. ZALOŽENÍ 2.ETAPY BUDOVY KONSTANCIE V BRNĚ  Po provedení první části objektu jeho založení na hlubinných prvcích bylo provedeno založení 2. části budovy. Založení této stavby opět na prvcích hlubinného zakládání si vyžádalo zabezpečení okolních objektů pomocí systému kotvených dočasných pažících stěn se zabudovanými svislými záporami. Štít objektu souseda, vystavěn částečně z kotovic a bez vazby zdiva, byl ztužen pomocí membrány z torkretového betonu. 09/2008
ATELIER HABINA s.r.o. ČÁSTROVICKÝ DVŮR, VRACOVICE Kompletní sanace založení stavby a založení nové vestavby do stávajících prostor. Hladina podzemní vody byla nalezena nad základovou spárou, patrné výrazné porušení objektu trhlinami a pohyby v základech a osných stěnách. 03/2008
Římskokatolická farnost Modřice SANACE KOSTELA SVATÉHO GOTTHARDA Sanační opatření z hlediska záchrany klenbových konstrukcí s malbami, sanace trhlin a podchycení prosedající základové spáry. Základová spáry prosedající věže a stržené části stavby byla podchycena soustavami mikropilot, které byly vrtány mimo stávající základy budovy. Vrtným pracem předcházel archeologický průzkum. 12/2007