PROJEKTUJEME
PRO VÁS

Zabýváme se projektováním staveb v oboru statiky + zakládání staveb, vypracováním posudků v oborech statiky a dynamiky staveb + zakládání staveb a dále pak v oboru pozemního stavitelství. 

Na ostatní profese jsou najímáni zkušení specialisté.

O nás

Za dobu činnosti bylo dle provedených projektů realizováno již více jak 2500 stavebních děl. Jednalo se o projekční zakázky novostaveb, modernizací, rekonstrukcí, sanací nebo oprav od rodinných domů a vil, přes stavby občanské vybavenosti, obytné objekty, správní a administrativní budovy, kulturní památky (hrady, zámky, aj.), výrobní haly až po práce na rozhlednách či stožárech. Některé ze zakázek jsou uvedeny v sekci Realizované zakázky.
Projekční činností se zabýváme již více jak 22 let. Nestavíme však na zkušenostech získaných pouze za tuto dobu, i když jsou již široké. Stavební práce byly v našich zemích vždy dílem předávány z pokolení na pokolení a pro některé rodiny se tak stávaly každodenní samozřejmostí. I naše společnost je již druhou generací, která se aktivně zabývá stavební činností.