Realizované zakázky

Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích za období cca 18 let. V současné době máme realizovaných již cca 2000 stavebních děl v České republice i v zahraničí.

Rozdělení realizovaných zakázek dle oborů: