Poradenství

Firma poskytuje svým partnerům poradenskou činnost.

V rámci předprojektové přípravy:
Před započetím projekčních a průzkumných prací. Vypracování strategie oprav, přestavby, rekonstrukce, sanace, využitelnosti aj.

V průběhu stavby:
Konzultační činnost při řešení stavebních činností z oborů statiky, geotechniky, sanací konstrukcí a pozemního stavitelství.