r78

Detail zakázky

ODSTRANĚNÍ SESUVŮ V OBCI DOLNÍ VĚSTONICE, OKRES BŘECLAV

Sesuvy byly lokalizovány nad objekty rodinných domů, u koryta ramene řeky Dyje, kolem Novo Mlýnských nádrží, na svazích kolem obce a zejména pak pod komunikací nad nádrží. Z důvodu nebezpečného chování zemních masívů v období s vydatnými srážkami byl vyhlášen stav nebezpečí. Všechny nestabilní zemní masívy byly ošetřeny okamžitými opatřeními a v další fázi byl zajištěn nejzávažnější sesuv pod komunikací první fází opatření, na něž se bude navazovat v dalších letech. Těleso svahu bylo monitorováno inklinometrickými měřeními.

Dokončení: 2015

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<< 

Ocenenni_01