bglogo
bgabga

Detail zakázky

Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, školní lesní podnik Křtiny, 679 05, Křtiny 175
Název akce: POSOUZENÍ OPĚRNÝCH STĚN S NÁVRHEM STABILIZAČNÍCH ŘEŠENÍ – OLŠANY
Specifikace: V rámci probíhajících oprav zámku bylo rozhodnuto majitelem o sešití výrazné trhliny v jednom ze štítů budovy. Štít je vybudován v tloušťce minimálně 300mm z cihel plných pálených na maltu vápennou. Celková délka trhliny z vnější strany štítu je cca 15.0m, z vnitřní strany štítu cca 7.0m. Vzhledem k tomu, že na trhlinách se v posledních cca 8 letech neprojevují žádné pohyby a jeví se stabilní, byla dohodnuta pouze sanace těchto trhlin a nikoli sanace prosedající základové spáry. Trhlina byla sešity systémem helikálních výztuží instalovaných jak do ložných spár, tak do odvrtů napříč přes trhlinu.
Dokončení: 2010

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<