Zabýváme se projektováním staveb v oboru statiky + zakládání staveb a dále pak v oboru pozemního stavitelství. Na ostatní profese jsou najímáni zkušení specialisté. Za dobu činnosti bylo dle provedených projektů realizováno již více jak 2000 stavebních děl. Jednalo se o projekční zakázky novostaveb, modernizací, rekonstrukcí, sanací nebo oprav od rodinných domů a vil, přes stavby občanské vybavenosti, obytné objekty, správní a administrativní budovy, kulturní památky (hrady, zámky, aj.), výrobní haly až po práce na rozhlednách či stožárech. Některé ze zakázek jsou uvedeny v sekci Realizované zakázky.
Projekční činností se zabýváme již více jak 18 let. Nestavíme však na zkušenostech získaných pouze za tuto dobu, i když jsou již široké. Stavební práce byly v našich zemích vždy dílem předávány z pokolení na pokolení a pro některé rodiny se tak stávaly každodenní samozřejmostí. I naše společnost je již druhou generací, která se aktivně zabývá stavební činností.

V rámci projekční činnosti firmy se mimo jiné zabýváme zejména níže uvedenými činnostmi:

 

Kontaktujte nás, prosím, pouze za účelem profesní stavební a projektové činnosti.