Sanace a rekonstrukce objektů

Specifický druh činnosti, který si zaslouží vlastní kapitolu. Při této činnosti je nutné využívat znalostí a zejména zkušeností ze všech oborů stavebních profesí.