R006

Detail zakázky

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ A ZŠ LOVČICE, F.1. SO 01 HLAVNÍ BUDOVA – STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA

Stávající budova základní a mateřské školy v obci Lovčice je porušena nerovnoměrným prosedáním základových spár, které se projevuje trhlinami na fasádách i vnitřních omítkách. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno ke stabilizaci objektu metodami hlubinného zakládání, které přenesou část zatížení od horní stavby objektu do únosnějších a stabilnějších podložních vrstev a nadále se pohyby objektu výrazně uklidní. Objekt samotný je určen rovněž k sepnutí v jedné úrovni (v úrovni stropů nad 1.NP) lanem v žb trámci a trhliny jsou určeny k sešití helikálními výztužemi.
Stávající využití budovy zůstává beze změny, tedy zůstává školou.

Dokončení: 09/2009

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<