r72

Detail zakázky

SANACE OPĚRNÉ STĚNY OBORA V LETOVICÍCH

Stabilizace zemního tělesa tvořícího silniční násep jištěný v původní podobě kamennými plentami. Docházelo k výrazným deformacím násypu, roztlačování zemního tělesa, degradacím obezdívky a řícení. Násyp byl stabilizován pomocí železobetonových manžet vytvořených na lícových plochách kamenné plenty, tyto manžety budou sepnuty přes hmotu násypu pomocí předepjatých táhel a pomocí injekčních zavrtávacích tyčí. Stabilizace táhel na východní straně byla provedena pomocí žb trámců vodorovných a svislých.Pata násypu na více ohrožené straně byla zajištěna železobetonovým prahem osazeným na zeminové hřebíky a jištěným pomocí zakotvení.

Dokončení: 2015

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<