Detail zakázky

NOVOSTAVBA 4. RD, DOSTAVBA PROLUKY, BRIGÁDNICKÁ, BRNO – MOKRÁ HORA – SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ

Jednalo se o založení čtyř nadstandardních rodinných domů o výšce 3 podlaží u rybníka s vysokou hladinou podzemní vody a dále pak dalších dvou bytových domů o čtyřech nadzemních podlažích a penzionu v dané oblasti. Základové poměry jsou v dané oblasti více než složité, 80cm pod terénem se nacházejí rozbředlé nivní hlíny a tyto pokračují až do cca 4.0m. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o založení objektů na kořenových pilotách (mikropilotách) spolu se železobetonovými převázkami. Základový systém byl podpořen železobetonovou membránou pnutou do převázkových pasů. Úloha byla modelována v prostředí 3D pro získání vnitřních sil v železobetonových konstrukcích a odpovídajících, potřebných, únosností mikropilot při současném určení jejich prosedání a pohybů celého systému založení.

Dokončení: 2006-2008; 2010-2011

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<