Zakládání staveb a speciální zakládání staveb

Zakládání staveb a speciální zakládání, svahové a horninové projevy, opěrné, pažící a zárubní stěny, zabezpečení staveb kolem výrubu nebo výkopu, zlepšování základových poměrů, zakládání pod hladinou podzemní vody, atd.