STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŮVODNÍHO KROVU NA BUDOVĚ ZŠ V ČEBÍNĚ

Detail zakázky

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŮVODNÍHO KROVU NA BUDOVĚ ZŠ V ČEBÍNĚ

V rámci regenerace školní budovy byly na žádost objednatele prohlédnuty krovové konstrukce nad objektem školy a stropní konstrukce, kromě toho byl posouzen stav celého objektu. Z prohlídek a průzkumů byl sestaven výkres průzkumných prací a dokumentace zajištění konstrukce krovu. Průzkumy stávajících konstrukcí ukázala na vážná poškození krovových konstrukcí a to zejména nad původní budovou, krovová soustava nad přístavbou byla napadena pouze povrchově a to v částech přiléhajících k původnímu krovu. Tato poškození byla specifikována ve výkresové dokumentaci a textu, stejně tak jako sanační opatření. Statické působení konstrukcí krovů nebylo měněno a z hlediska oprav došlo k renovacím původních vazeb. Fotografie zachycují původní stav trámoví, stav po odstranění napadené hmoty a po ošetření.

Dokončení: 2010

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<