R015

Detail zakázky

REKONSTRUKCE JEŘÁBOVÉ DRÁHY V ŽELEZÁRNÁCH ŠTĚPÁNOV

Jednalo se o rekonstrukci stávající jeřábové dráhy v rámci slévárny uvedeného podniku. Objekt slévárny je vytvořen ze tří částí. Na starší (původní) část navazují z každé strany nově přistavěné celky.
Původní část je provedena jako stěnová konstrukce z plných pálených cihel, na kterou je položena žb konzola jeřábové dráhy stabilizovaná pomocí protizátěže stěnové a střešní konstrukce nad touto konzolou.
Nové části, které jsou přistavěné ke konci a začátku původního celku, jsou provedeny jako železobetonový montovaný skelet (kalichové patky, sloupy s konzolami pro uložení hlavního nosníku jeřábové dráhy, střešní vazníky a kazetové střešní desky). V rámci prodloužení haly v letech 1972-1977 přibylo na jednom konci původní stavby 6 polí skeletového systému, na druhém konci původní části 2 pole skeletového systému (každé z polí a’ 6.0m). Jeřábová dráha je v této části uložena na nosníku I č 450, který je uložen na konzolách žb sloupů skeletu.
Celková délka haly se po rekonstrukcích prodloužila z původních 58.7m na nových 106.70m.
Vlastní jeřábová dráha již nevyhovovala svými geometrickými úchylkami (pojezd jeřábů byl komplikovaný a při nevhodné manipulaci docházelo k jejich sjíždění), konstrukčním stavem, aj., při rekonstrukci došlo rovněž k výměně jeřábů.

Dokončení: 10/2004

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<