r80

Detail zakázky

Objednatel:
STARSTAV – SANACE s.r.o., Štefánikova 21, 602 00, Brno
Název akce:
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŮVODNÍHO KROVU NA BUDOVĚ ZŠ V ČEBÍNĚ
Specifikace:
V rámci regenerace školní budovy byly na žádost objednatele prohlédnuty krovové konstrukce nad objektem školy a stropní konstrukce, kromě toho byl posouzen stav celého objektu. Z prohlídek a průzkumů byl sestaven výkres průzkumných prací a dokumentace zajištění konstrukce krovu. Průzkumy stávajících konstrukcí ukázala na vážná poškození krovových konstrukcí a to zejména nad původní budovou, krovová soustava nad přístavbou byla napadena pouze povrchově a to v částech přiléhajících k původnímu krovu. Tato poškození byla specifikována ve výkresové dokumentaci a textu, stejně tak jako sanační opatření. Statické působení konstrukcí krovů nebylo měněno a z hlediska oprav došlo k renovacím původních vazeb. Fotografie zachycují původní stav trámoví, stav po odstranění napadené hmoty a po ošetření.
Dokončení:
2010

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<