r60

Detail zakázky

POSOUZENÍ OPĚRNÝCH STĚN S NÁVRHEM STABILIZAČNÍCH ŘEŠENÍ – OLŠANY

Jednalo se o stabilizaci stávajících opěrných zídek podél místních komunikací v intravilánu obce Olšany. Opěrné konstrukce jsou vytvořeny dílem z betonových zídek a dílem z gabionových konstrukcí. Stávající využití staveb zůstáválo beze změny, tedy zůstávaly opěrnými zídkami.Výpočty byly provedeny za předpokladu zatížení vlastní váhou, zemním masívem a pojezdem jednoho vozidla do maximální celkové hmotnosti 20 tun. Návrhy byly provedeny s ohledem na zjištěný stav stěn, nároky obce a pro každý typ geometrii stěn zvlášť.< Dokončení: 2010  <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<