Detail zakázky

OPRAVA A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VSETÍNSKÉHO ZÁMKU – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ POSOUZENÍ

Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování posouzení stavebně technického stavu budovy Vsetínského zámku a to zejména železobetonových sklepních konstrukcí pod pojížděnou plochou, dále pak zhodnocení porušení interiérů zámku v oblasti depozitářů trhlinkami ve stěnách, prohlídka krovových konstrukcí, jejich vizuální zhodnocení a předpokládaný objem konstrukčních oprav krovů, zhodnocení stavu stěn kolem zahrady s návrhem sanačních opatření, zhodnocení založení objektu. Návrh nových nosných podlahových konstrukcí v podkroví, případné posílení krovu vzhledem k jeho přepočtu na nová zatížení.

Dokončení: 2010 – 2011

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<