Detail zakázky

BYTOVÝ DŮM ČERNOHORSKÁ / ŽILKOVA, BRNO-ŘEČKOVICE

Základové konstrukce byly vytvořeny ze základové železobetonové desky s hutněnými násypy, celé 1.PP bylo vytvořené rovněž jako železobetonová tuhá konstrukce. Vytvoření celého 1.PP spojeného tuze se základovou konstrukcí bylo vynuceno velmi složitými základovými poměry (částí pozemku navíc protéká občasná vodoteč) v místě stavby a rovněž také zadaným půdorysem stavby, pro který bylo použití železobetonu v 1.PP nejvýhodnější.

Dokončení: 2015

 <<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<