bglogo
bgabga

Detail zakázky

Objednatel: SASTA CZ, a.s., Houbalova 4, 628 00 Brno
Název akce: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BOUDY „MÁMA“ č.p.124,
A REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA č.p.261 V PECI POD SNĚŽKOU
DOČASNÉ PAŽÍCÍ KONSTRUKCE
Specifikace: Jednalo se o vytvoření dočasných pažících konstrukcí, které budou zajišťovat zemní tělesa v okolí stavebních jam pro přistavované objekty k Boudě Máma v Krkonošském národním parku. Funkčně se jednalo o dva objekty, pažící konstrukce tento stav zohledňovaly při zachování funkčnosti pažení. Přirozená seismicita v oblasti je do 7 stupně M.C. S.Pažící konstrukce byla navržena jako železobetonová ze stříkaného betonu v tloušťkách 180mm a 140mm (v tloušťce stříkání do 150mm), se svislými záporami z trubek 89/10mm s předpínanými kotvami a s ocelovou převázkou z 2 x U č. 140mm, část zemního tělesa baly zapažena hřebíkovanou pažící konstrukci (zemní hřebíky byly vždy nepředpjaté).
Dokončení: 2010

<<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<