bglogo
bgabga

Detail zakázky

Objednatel: Obec Olšany
Název akce: POSOUZENÍ OPĚRNÝCH STĚN S NÁVRHEM STABILIZAČNÍCH ŘEŠENÍ – OLŠANY
Specifikace: Jedná se o stabilizaci stávajících opěrných zídek podél místních komunikací v intravilánu obce Olšany. Opěrné konstrukce jsou vytvořeny dílem z betonových zídek a dílem z gabionových konstrukcí.
Stávající využití staveb zůstává beze změny, tedy zůstávají opěrnými zídkami.
Výpočty byly provedeny za předpokladu zatížení vlastní váhou, zemním masívem a pojezdem jednoho vozidla do maximální celkové hmotnosti 20 tun.
Dokončení: 07/2009

<<< Zpět na seznam realizovaných zakázek <<<